γάγγλιο

Γάγγλιο

Το γάγγλιο είναι καλοήθης όγκος και είναι ο συχνότερος "όγκος" που εμφανίζεται στο χέρι. Στην πραγματικότητα είναι ένας σάκος με υγρό που εμφανίζεται στο χέρι. Στην πραγματικότητα είναι ένας σάκκος με υγρό που εξορμάται από παρακείμενη άρθρωση ή τενόντιο έλυτρο του καρπού και του χεριού. Τα γάγγλια είναι δυνατόν να επηρεάζουν την κίνηση των παρακειμένων αρθρώσεων.