Κλινική

Χειρουργοί συνεργάτες: 
• Ιεροδιακόνου Μιχάλης, MD
• Καλδής Παναγιώτης, MD
• Κουρκούτας Κώστας, MD
• Aναγνώστου Κωνσταντίνος ΜD

Nευροεπιστήμων - Φυσιολόγος
• Dr Μισιτζή Τζούλια, Msc, PhD

Αναιθησιολόγοι
• Θανάσης Καραγιανόπουλος
• Σμάρω Γεωργίου

Γραμματεία:
• Σάντυ Πολυζογοπούλου
• Πένυ Ασημακοπούλου
• Αριστέα Κωστούλα

Tags: