Ο ορθοπαιδικός Α.Μισιτζής επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής Άνω Άκρου

Σημαντική αναγνώριση  για την ομάδα του ιατρού Ορθοπαιδικού Α. Μισιτζή,  Διευθυντή της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής Άνω Άκρου του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Άνω Άκρου. Ως προσκεκλημένος ομιλητής, ο Δρ Αδαμάντιος Μισιτζής συμμετείχε φέτος με τη διάλεξη με θέμα το "Σύνδρομο Θωρακικής έξοδου".

Ο όρος "Σύνδρομο Θωρακικής εξόδου" χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον διάχυτο παραλυτικό πόνο του άνω άκρου που οφείλεται στην πίεση του βραχιονίου πλέγματος η και των υποκλειδίων αγγείων καθώς αυτά εξέρχονται απο τον αυχένα και τον θώρακα για να πορευτούν στο Άνω άκρο. Στη διάλεξη δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη χειρουργική αντιμετώπιση του συνδρόμου, μετά απο αποτυχία της συντηρητικής αγωγής να ανακουφίσει από τα επώδυνα συμπτώματα.

Όπως ανακοίνωσε ο γιατρός προυπόθεση  για  οποιαδήποτε  χειρουργική  πράξη  στη  συγκεκριμένη περιοχή  είναι  η  άριστη  γνώση  της  ανατομίας  της,  καθώς  ο  κίνδυνος  τραυματισμού  των γύρω ευγενών  μορίων  είναι  υπαρκτός.

Απαραίτητη  είναι  επίσης  η  ατραυματική  τεχνική,  αφού  η  δημιουργία  συμφύσεων  στην  περιοχή  καθιστά  την  αφαίρεσή  τους  εξαιρετικά  δύσκολο  εγχείρημα.  Η  επιλογή  της  μεθόδου  βασίζεται   στη  κρίση  του  χειρουργού,  που  θα  αξιολογήσει  τις  εκάστοτε  συνθήκες  και  θα  αποφασίσει  ανάλογα.

Ωστόσο, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων (98%) το συνδρόμο είναι νευρογενές και η αφαίρεση  της πρώτης πλευράς είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος. Η ομάδα μας η οποία πρωτοστατεί στην Χειρουργική του Άνω Άκρου έχει αντιμετωπίσει χειρουργικά με επιτυχία πάνω από 100 περιστατικά "Συνδρόμου Θωρακικής εξόδου".