Αγκώνας

Έξω επικονδυλίτιδα (tennis elbow)

Έσω επικονδυλίτιδα (golfer's elbow)

Πίεση οπίσθιου μεσοστέου νεύρου

Ωλένια νευρίτιδα

Απόσπαση τένοντα δικεφάλου

Κατάγματα - Εξαρθρήματα αγκώνα

Αστάθεια αγκώνα

Δυσκαμψία αγκώνα

Αρθροσκόπηση αγκώνα